Proofmarks

Snälla - inga vapenfrågor

 

Please - no questions about your old guns

 

 

VARNING!

Denna information om provstämplar är en kortfattad sammanställning och innan den används måste den kontrolleras med andra källor.

Här kommer det så småningom att läggas upp sammanställningar på de flesta länders provstämplar och vad man kan dra för information kring vapnet utifrån dessa.

För den som söker ett bra verktyg över de flesta länders provningsstämplar bör lämpligen köpa Wirnsberger: The Standard Directory of Proof Marks.

WARNING!

Do not use any information on these pages without checking if the information is correct.

If you find any errors or missing information please, please, please let me know by sending me a e-mail to:
Tobias(a)shotguns.se

Here will be, if and when I find the time, a collection of proofstamps from most countries and what information one may get from the stamps.

TBD = To Be Defined

Among the best things you can use when working with stamps and proofmarks is Wirnsberger: The Standard Directory of Proof Marks. If you don’t have this book - buy it now!

SLast update: 2013-09-12