Magnum opus

Snälla - inga vapenfrågor

 

Please - no questions about your old guns

 

En serie böcker om vapen och vapentillverkare

När man skriver artiklar om vapen samlar man på sig en hel del information om vapen och vapentillverkare som sedan aldrig kommer med i artiklarna. Någon gång i perioden 2020-2022 ska jag redigera stora delar av den informationen och ge ut den i bokform.

I skrivande stund har jag text och bilder till cirka 2000 sidor - det kommer med andra ord att bli en serie böcker på minst sex volymer. Märkligt nog tycks mängden information öka med tiden på nått märkligt sätt.

 

Volym 1: Grunder, index (för samtliga volymer) och allmänn historik

Volym 2: Tyskland

Volym 3: Italien, Storbritannien

Volym 4: Belgien, Österrike & Ungern, Norden

Volym 6: Japan, USA, Ryssland & Sovjet, Turkiet

 

Risken får nog anses vara ganska hög att detta blir ett sisyfosarbete, men som modern forskning visat ska vi kanske omvärdera stackars Sisyfos. Han hade en uppgift att utför och behövde därmed inte fundera så mycket på meningen med livet.....

Last update: 2017-05-01