SJF

 

Stöd Richard Ströms ärende med några futtiga kronor.

Gärna med mer än så....

 

Please - no questions about your old guns

Snälla - inga vapenfrågor

Svenska Jägareförbundets Vapenpolicy och dess konsekvenser

Svenska Jägareförbundet har med motivering till sin tidigare vapenpolicy  under några år valt att agera nyttig idiot åt RPS/PVS i sitt agerande kring två vapen som följer NVVs regelverk för ett jaktvapen: AIAX och Benelli MR1.

Genom motiveringar som saknar all form av teknisk relevans har förbundet valt att ta strid MOT Sveriges jägare och framförallt Sveriges vapenägare vilket är ytterst tragiskt och mycket olyckligt. Inte destomindre drivs Jägareförbundet av en traditionanlistisk hybris och en partpolitisk agenda vilket gör att de motarbetar civilt vapenägande och målskytte (framförallt IPSC) där förbundets jurist hjälpt dåvarande RPS med att motivera avslag på licenser.

Jägarförbundet har nyligen startat ett arbete med en ny vapenpolicy, och ska sluta agera nyttig idiot åt en hoplofobisk polismyndighet. Dock har man inte gjort något för att ta ansvar för de avslag man på tekniskt sett komplett lögnaktiga motiveringar som helt saknar verklighetsanknrytning och därmed vackert hjälpt till med att driva igenom. Förbundet ska - i enighet med sitt allmänna uppdrag vara en remissinstans och risken får väl anses vara extremt hög att förbundet kommer att fortsätta att driva sin linje mot vapen som förbundet inte tycker om på rent estetiska grunder i sin strävan att bedriva partipolitik och medverka till ytterligare skärpningar av vapenägandet.

Med tanke på att förbundet historiskt sett alltid verkat för jaktens väl med faktabaserade argument och genom en gedigen kompetens inom biologi och jakt så är det långt mer än tragiskt att lögner och en skrämmande teknisk inkompetens som gränsar till kriminell okunnighet har varit förbundets medel för att medverka till en avväpning av Sveriges jägare och skyttar.

Med tanke på hur ofta förbundet använder begreppsparet “etik och moral” så är det för mig smått obegripligt hur man då kan tillgripa lögner och sedan vägra ta sitt ansvar för resultet av lögnerna.

Det är frånvaro av en god etik och en god moral att ljuga och sedan vägra ta ansvar för konsekvenserna av lögnerna - min gode Torbjörn Lövbom.

Intill dess att förbundet bevisar att de slutat motarbeta legalt vapenägande i Sverige uppmanar jag alla att lämna förbundet intill dess att förbundet intar en mer resonabel hållning.

Den svenske vapenägare som är beredd att offra andra legala vapenägares vapeninnehav för kortsiktiga billiga politiska poäng förtjänar blott och bart förakt.

Den dagen någon kan leda i bevis att det är Sveriges jägare och skyttar som är roten till våld och gängkriminalitet i samhället ska jag gå polismyndigheten till mötes i sin strävan att minska vapenägandet i Sverige - men inte förr.

Update: Ungefär ett år senare kan jag bara konstatera att man från förbundets sida har sagt sig att man backar från att tramsa med saker man uppenbarligen inte begriper. Men det ter sig allt mer som att man fortsätter sitt trams - men nu i mer på inofficiellal  vägar.

Svenska Jägareförbundet får med andra ord klara sig utan mina pengar även framöver.... Jag tror inte de saknar mig det minsta lilla mikroskopiskt eftersom de sitter i sitt lilla politiskt korrekta skithus.

Page updated: 2017-09-03