SJF

Snälla - inga vapenfrågor

 

Please - no questions about your old guns

 

Svenska Jägareförbundets Vapenpolicy och dess konsekvenser

Svenska Jägareförbundet har med motivering till sin tidigare vapenpolicy  under några år valt att agera nyttig idiot åt RPS/PVS i sitt agerande kring två vapen som följer NVVs regelverk för ett jaktvapen: AIAX och Benelli MR1.

Genom motiveringar som saknar all form av teknisk relevans har förbundet valt att ta strid MOT Sveriges jägare och framförallt Sveriges vapenägare vilket är ytterst tragiskt och mycket olyckligt. Inte destomindre drivs Jägareförbundet av en traditionanlistisk hybris och en partpolitisk agenda vilket gör att de motarbetar civilt vapenägande och målskytte (framförallt IPSC) där förbundets jurist hjälpt dåvarande RPS med att motivera avslag på licenser.

Jägarförbundet har nyligen startat ett arbete med en ny vapenpolicy, och ska sluta agera nyttig idiot åt en hoplofobisk polismyndighet. Dock har man inte gjort något för att ta ansvar för de avslag man på tekniskt sett komplett lögnaktiga motiveringar som helt saknar verklighetsanknrytning och därmed vackert hjälpt till med att driva igenom. Förbundet ska - i enighet med sitt allmänna uppdrag vara en remissinstans och risken får väl anses vara extremt hög att förbundet kommer att fortsätta att driva sin linje mot vapen som förbundet inte tycker om på rent estetiska grunder i sin strävan att bedriva partipolitik och medverka till ytterligare skärpningar av vapenägandet.

Med tanke på att förbundet historiskt sett alltid verkat för jaktens väl med faktabaserade argument och genom en gedigen kompetens inom biologi och jakt så är det långt mer än tragiskt att lögner och en skrämmande teknisk inkompetens som gränsar till kriminell okunnighet har varit förbundets medel för att medverka till en avväpning av Sveriges jägare och skyttar.

Med tanke på hur ofta förbundet använder begreppsparet “etik och moral” så är det för mig smått obegripligt hur man då kan tillgripa lögner och sedan vägra ta sitt ansvar för resultet av lögnerna.

Det är frånvaro av en god etik och en god moral att ljuga och sedan vägra ta ansvar för konsekvenserna av lögnerna - min gode Torbjörn Lövbom.

Intill dess att förbundet bevisar att de slutat motarbeta legalt vapenägande i Sverige uppmanar jag alla att lämna förbundet intill dess att förbundet intar en mer resonabel hållning.

Den svenske vapenägare som är beredd att offra andra legala vapenägares vapeninnehav för kortsiktiga billiga politiska poäng förtjänar blott och bart förakt.

Den dagen någon kan leda i bevis att det är Sveriges jägare och skyttar som är roten till våld och gängkriminalitet i samhället ska jag gå polismyndigheten till mötes i sin strävan att minska vapenägandet i Sverige - men inte förr.

Update 2017-09-03:

Ungefär ett år senare kan jag bara konstatera att man från förbundets sida har sagt sig att man backar från att tramsa med saker man uppenbarligen inte begriper. Men det ter sig allt mer som att man fortsätter sitt trams - men nu i mer på inofficiellal  vägar.

Svenska Jägareförbundet får med andra ord klara sig utan mina pengar även framöver.... Jag tror inte de saknar mig det minsta lilla mikroskopiskt eftersom de sitter i sitt lilla politiskt korrekta skithus.

Update 2018-07-13:

Ytterligare ett år senare kom en ny utredning. Denna gång har man låtit en aning mer stridslystna. Dock har vi under det senaste året sett ett tilltagande fokus från Polisens sida vad avser vikbara kolvar - ett trams som har sitt ursprung från just SJF och deras ytterst märkliga syn på vapen.

Dessvärre fasar jag för vad detta remissvar ska medföra för värdelöst felaktigt trams man avser fästa på papper. Och som - återigen - kommer att användas mot lagliga vapenägare av en hoplofobisk polismyndighet. Vi behöver inte mer okunniga felaktiga tramsargument till polisen. I synnerhet om de nu än en gång ska serveras på ett silverfat.

Mitt förtroende för förbundet extremt lågt, min respekt för deras vapenkunnande om möjligt ännu lägre.

Jag tror ännu på den svenska staten, men mitt tålamod är på väg att ta slut.

Update 2020-07-22:

Jag noterar ett visst uppvaknande hos förbundet map deras tidigare extremt politiska följsamhet och korrekthet. Detta inom de två områden man tidigare varit extremt blinda: rovdjur och vapenlagstiftning.

Med betoning på “ett visst uppvaknade” - det är nu på intet sätt tal om ett paradigmskifte vi ser utan ett lite fläckvis uppvaknande vi ser.

Update 2021-01-07:

Det politiska uppvaknandet har fortsatt, dock har förbundet i sann politisk tradition fetvägrat att erkänna tidigare misstag. Förbundet har inte ens varit naivt än mindre gjort fel.

Den vapentekniska kompetensen inom förbundet är på samma nivå som tidigare - man vet fortfarande ett jota vad man pratar om....

Dessvärre framstår förbundet som än mer patetiskt än förr då man i alla fall hade en åsikt man stog för.

Page updated: 2021-01-07